• Dịch vụ
  • Quốc gia hoặc Khu vực
  • KHU VỰC PHỤC VỤ

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  • Về chúng tôi
  • Về chúng tôi
  • Về chúng tôi

IPSolyn là một công ty dịch vụ Sở hữu Trí tuệ Quốc tế được thành lập vào năm 2011. Các lĩnh vực dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm Luật Thương hiệu và Luật Bản quyền.Cụ thể, chúng tôi cung cấp Nghiên cứu Nhãn hiệu Quốc tế, Đăng ký Nhãn hiệu, Phản đối Nhãn hiệu, Gia hạn Nhãn hiệu, Vi phạm Nhãn hiệu, v.v. Chúng tôi cũng phục vụ khách hàng về Đăng ký Bản quyền Quốc tế, Chuyển nhượng Bản quyền, Giấy phép và Vi phạm Bản quyền.Ngoài ra, đối với những khách hàng muốn mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài, chúng tôi có thể giúp bạn lập Chiến lược bảo hộ trí tuệ và giúp bạn tránh các vụ kiện tụng về sở hữu trí tuệ có thể xảy ra.

Đọc thêm