Về chúng tôi

Hồ sơ công ty

IP Solyn là một công ty dịch vụ Sở hữu trí tuệ quốc tế được thành lập vào năm 2011. Các lĩnh vực dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm luật nhãn hiệu, luật bản quyền và luật bằng sáng chế.Cụ thể, chúng tôi cung cấp Nghiên cứu Nhãn hiệu Quốc tế, Đăng ký Nhãn hiệu, Phản đối Nhãn hiệu, Gia hạn Nhãn hiệu, Vi phạm Nhãn hiệu, v.v. Chúng tôi cũng phục vụ khách hàng về Đăng ký Bản quyền Quốc tế, Chuyển nhượng Bản quyền, Giấy phép và Vi phạm Bản quyền.Ngoài ra, đối với những khách hàng muốn đăng ký bằng sáng chế trên toàn thế giới, chúng tôi có thể hỗ trợ nghiên cứu, viết tài liệu đăng ký, thanh toán phí chính phủ, nộp đơn phản đối và đơn vô hiệu.Hơn nữa, nếu bạn muốn mở rộng kinh doanh ra nước ngoài, chúng tôi có thể giúp bạn lập Chiến lược bảo hộ trí tuệ và tránh các vụ kiện tụng về sở hữu trí tuệ có thể xảy ra.

ITrong thập kỷ sau, chúng tôi đã giúp thành công hàng ngàn khách hàng đăng ký nhãn hiệu lý tưởng của họ, để hủy bỏ những nhãn hiệu không sử dụng trong ba năm liên tục.Trong năm 2015, chúng tôi đã thụ lý một vụ kiện phức tạp để giành được đăng ký nhãn hiệu, qua nửa năm kiện tụng, chúng tôi đã giúp khách hàng đăng ký thành công.Năm ngoái, khách hàng của chúng tôi đã nhận được một số phản đối đăng ký từ World Fortune Global 500, chúng tôi đã giúp khách hàng nghiên cứu, phát triển chiến lược trả lời, soạn thảo các tài liệu trả lời và cuối cùng đã nhận được kết quả khả quan về những phản đối đó.Trong thập kỷ qua, chúng tôi đã giúp khách hàng hoàn thành thành công hàng trăm nhãn hiệu và chuyển nhượng bản quyền, giấy phép do sáp nhập công ty.

Ngày nay, ngày càng có nhiều người, công ty sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để ủng hộ doanh nghiệp hoặc sáng tạo của họ, để bảo vệ doanh nghiệp và sáng tạo của bạn ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, chúng tôi khám phá thêm các chiến lược bảo vệ dành cho người dân và tổ chức thông thường để bảo vệ doanh nghiệp và sáng tạo trên mạng xã hội.

Hồ sơ công ty3

Chúng tôi đã tham gia Cuộc họp Hiệp hội Mark thế giới để biết hướng bảo vệ IP trên thế giới và để học hỏi kinh nghiệm tốt nhất từ ​​​​các Tổ chức, Trường đại học và Nhóm hàng đầu thế giới.

Nếu bạn muốn biết bảo vệ IP hoặc bạn muốn đăng ký nhãn hiệu, bản quyền hoặc bằng sáng chế ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.Chúng tôi sẽ ở đây, luôn luôn.