USPTO đã nhận được đơn yêu cầu gia hạn và kiểm tra lại vào năm 2021

Để đấu tranh về vấn đề đăng ký không sử dụng, Hoa Kỳ đã ký Đạo luật Hiện đại hóa Thương hiệu (TMA) và tạo ra các cơ chế mới để thách thức việc đăng ký không sử dụng.Theo USPTO, trong năm đầu tiên TMA có hiệu lực, USPTO đã nhận được 217 đơn yêu cầu.Các số kiến ​​​​nghị trong được liệt kê trên trang web của nó.Nếu bạn muốn biết chi tiết, vui lòng kiểm tra trang web của USPTO.


Thời gian đăng: Dec-10-2022