Thông báo phản đối đơn “拉伊卜” và các nhãn hiệu liên quan

Trong thời gian World Cup đang diễn raQatar, rất nhiều ngôi sao bóng đá nổi tiếng,the Linh vật đang trở nên phổ biến trên khắp thế giới.Một số người hoặc công ty đăng ký nhãn hiệu liên quan đến tên của các ngôi sao bóng đá nổi tiếng, Linh vật hoặc tên của công chúa từ Qatar tại Văn phòng nhãn hiệu Trung Quốc.

Cục quản lý sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc (CNIPA) thực hiện các biện pháp để đối phó với những ứng dụng không trung thực đó.Trong quá trình kiểm tra đơn đăng ký, các thẩm định viên đã phản đối 26 đơn đăng ký liên quan đến World Cup theo Mục 7 của Luật Nhãn hiệu Điều 10. Ví dụ: Số đơn 66999855 được áp dụng để đăng ký “世界杯, Số 63803887 được áp dụng để đăng ký “LAEEB”, v.v.

CNIPA sẽ tiếp tục thực hiện các phương pháp tiếp cận nghiêm túc để xử lý các vấn đề về ứng dụng không trung thực.


Thời gian đăng: Dec-02-2022