Thông báo về việc sửa đổi các mẫu đơn đăng ký từ CHIPA

Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2022, Cục Quản lý Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc yêu cầu người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Văn phòng Nhãn hiệu Trung Quốc phải đưa ra cam kết như sau:

Người nộp đơn, đại lý và cơ quan biết đơn đăng ký nhãn hiệu độc hại, gửi tài liệu sai sự thật hoặc che giấu sự thật quan trọng để xin xác nhận hành chính là hành vi không trung thực;họ hứa sẽ tuân theo nguyên tắc thiện chí và xử lý các đơn đăng ký nhãn hiệu cho mục đích sử dụng, đồng thời các mặt hàng được khai báo và tài liệu được cung cấp là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ;nếu biết thất hứa hoặc không thực hiện được lời hứa sẽ lãnh hậu quả xấu như bị ghi vào sổ đen và chịu hình phạt.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng kiểm tra trang web của CNIPA:https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/tzgg/202211/t20221122_23774.html.


Thời gian đăng bài: 22-Nov-2022