Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ và USPTO công bố Nghiên cứu NFT và Hội nghị bàn tròn

Trong những năm gần đây, mã thông báo không thể thay thế (NFT) ngày càng trở nên phổ biến.Tuy nhiên, làm thế nào để xác định thuộc tính của NFT vẫn là một câu hỏi cần được thảo luận.

Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ và USPTO đã thông báo sẽ cùng nhau kiểm tra các vấn đề khác nhau liên quan đến Sở hữu trí tuệ phát sinh từ NFT.Họ tìm kiếm câu trả lời từ công chúng và họ cũng thông báo rằng Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ và USPTO có ý định tổ chức các hội nghị bàn tròn công khai ảo vào tháng 1 năm 2023.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.


Thời gian đăng bài: 22-Nov-2022