Quốc gia hoặc Khu vực

 • đăng ký nhãn hiệu, hủy bỏ, gia hạn và đăng ký bản quyền tại Đài Loan

  DỊCH VỤ IP TẠI ĐÀI LOAN

  1. Dấu hiệu: Tại Trung Hoa Dân Quốc, nhãn hiệu đề cập đến một dấu hiệu bao gồm các từ, thiết kế, biểu tượng, màu sắc, hình dạng ba chiều, chuyển động, hình ba chiều, âm thanh hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng.Ngoài ra, yêu cầu tối thiểu của luật nhãn hiệu của mọi quốc gia là nhãn hiệu phải được người tiêu dùng nói chung nhận biết là nhãn hiệu và chỉ ra nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ.Hầu hết các tên chung hoặc mô tả trực tiếp hoặc rõ ràng về hàng hóa không có các đặc điểm của nhãn hiệu.(§18, Đạo luật nhãn hiệu)

 • đăng ký nhãn hiệu, phản đối, hủy bỏ, gia hạn và đăng ký bản quyền tại Mỹ

  DỊCH VỤ IP TẠI MỸ

  1. Tiếp cận cơ sở dữ liệu của Cục Nhãn hiệu, soạn thảo báo cáo nghiên cứu

  2. chuẩn bị hồ sơ pháp lý và nộp hồ sơ

  3. chuẩn bị các tài liệu pháp lý của ITU và nộp đơn đăng ký ITU

  4. Trì hoãn nộp đơn tại cơ quan nhãn hiệu nếu nhãn hiệu không bắt đầu được sử dụng trong khoảng thời gian quy định đó (thường là 5 lần trong 3 năm)

 • đăng ký nhãn hiệu, hủy bỏ, gia hạn và đăng ký bản quyền tại Erope

  DỊCH VỤ IP TẠI EU

  Có ba cách để đăng ký nhãn hiệu EU: đăng ký nhãn hiệu châu Âu tại Văn phòng sở hữu trí tuệ của Liên minh châu Âu đặt tại Tây Ban Nha (EUTM);Đăng ký nhãn hiệu Madrid;và đăng ký quốc gia thành viên.Dịch vụ của chúng tôi bao gồm: đăng ký, phản đối, chuẩn bị tài liệu pháp lý, trả lời các hành động của văn phòng chính phủ, hủy bỏ, vi phạm và thực thi.

 • đăng ký nhãn hiệu, phản đối, hủy bỏ và đăng ký bản quyền tại Hàn Quốc

  DỊCH VỤ IP TẠI HÀN QUỐC

  Bất kỳ người nào (cổ phần pháp lý, cá nhân, đồng quản lý) sử dụng hoặc có ý định sử dụng nhãn hiệu tại Hàn Quốc đều có thể đăng ký nhãn hiệu của mình.

  Tất cả người Hàn Quốc (bao gồm cả vốn pháp định) đều đủ điều kiện để sở hữu quyền đối với nhãn hiệu.Tư cách hợp lệ của người nước ngoài tùy thuộc vào hiệp ước và nguyên tắc có đi có lại.

 • đăng ký nhãn hiệu, hủy bỏ, gia hạn và đăng ký bản quyền tại Nhật Bản

  DỊCH VỤ IP TẠI NHẬT BẢN

  Điều 2 của Đạo luật nhãn hiệu định nghĩa “nhãn hiệu” là một trong số những nhãn hiệu mà mọi người có thể cảm nhận được, bất kỳ ký tự, hình vẽ, dấu hiệu hoặc hình dạng hoặc màu sắc ba chiều nào, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng;

 • đăng ký nhãn hiệu, hủy bỏ, gia hạn và đăng ký bản quyền tại Malaysia

  DỊCH VỤ IP TẠI Malaysia

  1. Hát: bất kỳ chữ cái, từ, tên, chữ ký, chữ số, thiết bị, nhãn hiệu, tiêu đề, nhãn, vé, hình dạng của hàng hóa hoặc bao bì, màu sắc, âm thanh, mùi hương, hình ba chiều, vị trí, trình tự chuyển động hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng.

  2. Nhãn hiệu tập thể: Nhãn hiệu tập thể là dấu hiệu phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên hiệp hội là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể với hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể khác.

 • DỊCH VỤ IP TẠI Thái Lan

  DỊCH VỤ IP TẠI Thái Lan

  1. Những loại nhãn hiệu nào có thể được đăng ký tại Thái Lan?
  Từ ngữ, tên, thiết bị, khẩu hiệu, trang phục thương mại, hình dạng ba chiều, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu dịch vụ.

 • đăng ký nhãn hiệu, hủy bỏ, gia hạn và đăng ký bản quyền tại Việt Nam

  DỊCH VỤ IP TẠI VIỆT NAM

  Dấu hiệu: Dấu hiệu đủ điều kiện đăng ký nhãn hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, chữ số, từ ngữ, tranh, ảnh, kể cả hình ảnh ba chiều hoặc sự kết hợp của chúng, được thể hiện bằng một hoặc một số màu nhất định.

 • DỊCH VỤ IP TẠI Indonesia

  DỊCH VỤ IP TẠI Indonesia

  1. Nhãn hiệu không thể đăng ký

  1) trái với tư tưởng dân tộc, quy định pháp luật, đạo đức, tôn giáo, lễ nghi hoặc trật tự công cộng

  2) giống, liên quan đến hoặc chỉ đề cập đến hàng hóa và/hoặc dịch vụ đăng ký

  3) có yếu tố khiến công chúng hiểu nhầm về nguồn gốc, chất lượng, chủng loại, kích thước, chủng loại, mục đích sử dụng của hàng hóa, dịch vụ yêu cầu đăng ký hoặc là tên giống cây trồng được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự dịch vụ

 • đăng ký nhãn hiệu, hủy bỏ, gia hạn và đăng ký bản quyền tại Hồng Kông

  DỊCH VỤ IP TẠI HỒNG KÔNG

  1. Nó có khác biệt không?Thương hiệu của bạn có nổi bật so với đám đông không?Nhãn hiệu thương mại của bạn, có thể là logo, từ ngữ, hình ảnh, v.v., có phân biệt rõ ràng hàng hóa và dịch vụ của bạn với hàng hóa và dịch vụ của các thương nhân khác không?Văn phòng nhãn hiệu sẽ phản đối nhãn hiệu nếu họ không cho rằng như vậy.Họ sẽ coi những từ được phát minh ra hoặc những từ hàng ngày không liên quan gì đến lĩnh vực kinh doanh của bạn là đặc biệt.Ví dụ, từ “ZAPKOR” được phát minh ra là để phân biệt cho kính đeo mắt và từ “BLOSSOM” là để phân biệt cho các dịch vụ y tế.

 • đăng ký nhãn hiệu, hủy bỏ, gia hạn, vi phạm và đăng ký bản quyền tại Trung Quốc

  DỊCH VỤ IP TẠI CHIAN

  1. Tiến hành nghiên cứu xem nhãn hiệu của bạn có phù hợp để đăng ký hay không & những rủi ro tiềm ẩn

  2. Chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ đăng ký

  3. Nộp đơn đăng ký tại Cục Nhãn hiệu Trung Quốc

  4. Nhận thông báo, hành động của chính phủ, v.v. từ Cục Nhãn hiệu và báo cáo cho khách hàng